Rodzinny Rajd Rowerowy „Powitanie Jesieni”

Cele rajdu: – popularyzacja turystyki rowerowej i roweru jako ekologicznego środka transportu – promowanie wśród uczestników imprezy szeroko pojętej ekologii, zainteresowanie ich różnorodną  Biłgoraj noclegi zaprasza. problematyką ekologiczną oraz wyzwolenie aktywności badawczej młodzieży i inspirowanie jej do podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. – zachęcenie do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach – promocja wspólnego, aktywnego spędzania …

Historycznie o Biłgoraju

Początki Gminy Biłgoraj kwatery należy wiązać z powstaniem w XVI w. takich osad jak Gromada, Dąbrowica i Oleandrów – obecna Sól. W 1578 r. powstał Biłgoraj – miejski ośrodek położony nad rzeką Ładą na Roztoczu, który między innymi koncentrował wymianę towarów zaplecza wiejskiego. W następnych latach powstawały kolejne osady: Bukowa, Żelebsko, Smólsko Małe, Ciosmy, Wola, …