Rodzinny Rajd Rowerowy „Powitanie Jesieni”

Cele rajdu:
– popularyzacja turystyki rowerowej i roweru jako ekologicznego środka transportu
– promowanie wśród uczestników imprezy szeroko pojętej ekologii, zainteresowanie ich różnorodną  Biłgoraj noclegi zaprasza.

problematyką ekologiczną oraz wyzwolenie aktywności badawczej młodzieży i inspirowanie jej do

podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.
– zachęcenie do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach

– promocja wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu przez rodziny
– zapoznanie z historią naszej „Małej Ojczyzny”

– integracyjne spotkanie rodzin – młodzieży, rodziców, dziadków

-pobudzenie dzieci, młodzieży i dorosłych do zdrowego, sportowego trybu życia

Program szczegółowy:

9:30 zbiórka uczestników przed Urzędem Miasta w Biłgoraju i wyjazd na trasę rajdu : Biłgoraj – Rapy

Dylańskie ; Ignatówka Pulczynów – Trzęsiny

12:00 ognisko turystyczne przy źródełku rzeki Gorajec połączone z konkursem

13:00 zakończenie rajdu i powrót do Biłgoraja przez Żelebsko Dyle Hedwiżyn Wola Duża Wola Mała