Rodzinny Rajd Rowerowy „Powitanie Jesieni”

Cele rajdu: – popularyzacja turystyki rowerowej i roweru jako ekologicznego środka transportu – promowanie wśród uczestników imprezy szeroko pojętej ekologii, zainteresowanie ich różnorodną  Biłgoraj noclegi zaprasza. problematyką ekologiczną oraz wyzwolenie aktywności badawczej młodzieży i inspirowanie jej do podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. – zachęcenie do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach – promocja wspólnego, aktywnego spędzania …