Zamek w Chęcinach

Zamek w Chęcinach – średniowieczny zamek królewski wzniesiony na skalistym wzgórzu o wysokości 367m. Budowę zamku zaczęto na przełomie XIII i XIV wieku, nie ma jednoznacznych danych na temat powstania tego zamku. Na podstawie istniejących już dokumentów można dywagować, że budowę warowni rozpoczęto pod koniec XIII wieku. Jest pewne, iż zamek istniał w 1306 r., kiedy Władysław Łokietek nadał go biskupowi krakowskiemu, Janowi Muskacie. Pełnił on bardzo ważną rolę, zamek często był odwiedzany przez króla, odbywały się także liczne zjazdy. Za panowania Kazimierza Wielkiego zamek stał się siedzibą starostów grodowych i rezydencją rodzin królewskich. Budowla posiada charakterystyczny podłużny kształt i 3 wieże, 2 baszty kamienne nadbudowane cegłami. Oryginalny wjazd do zamku wiódł od wschodu, poprzez drewniany zadaszony most wybudowany na murowanych filarach. Jest tam wejście, przez które do niedawna przechodzili turyści, jednak prawdziwa brama umieszczona była znacznie wyżej.

Dziś pewnie dla wygody, z powodu bliskości drogi i parkingu do warowni wejście prowadzi przez XVII-wieczną furtę od zachodu. Ta część warowni to zamek dolny, wygospodarowany na cele gospodarcze. Posiadał on zabudowę zarówno murowaną oraz drewnianą, stały tu stajnie, kuźnia, a także piekarnia. Na dziedzińcu można dostrzec wielką dziurę. Jest to pozostałość studni zamkowej, prawdopodobnie nigdy nie ukończonej w budowie i traktowanej jako cysterna na deszczówkę. W narożu stoi czworoboczna wieża (brak wstępu), obok której zachowały się jedyne relikty zabudowy. Chęciny noclegi

Dalej po kilku schodkach możemy się dostać do zamku górnego. Stoją tu dwie potężne baszty, stanowiące wraz obszarem między nimi (60 na 25-30 metrów) pierwotny zamek. Baszty w dolnych partiach spełniały funkcje więzienia, w wyższych magazynowe, obronne i mieszkalne. Szczególnie w zachodniej widać wiele otworów strzelniczych. Grubość murów przyziemia baszt wynosi ponad 2 metrów. Ich zwieńczenie było dawniej bogatsze niż obecnie. Teraz zamek służy jako bardzo ciekawa budowla turystyczna.