Rok Oskara Kolberga

To projekt etnograficzno-podróżniczy, który w ramach obchodów  Roku Oskara Kolberga ma przypomnieć i przybliżyć szerszemu gronu odbiorców dokonania naukowe tego zasłużonego etnografa, folklorysty i kompozytora.  Białka Tatrzańska noclegi zaprasza.

W związku z przypadającymi na rok 2014 obchodami Roku Oskara Kolberga Biuro Promocji Zakopanego w partnerstwie z portalem internetowym Etnosystem.pl przygotowało wystawę. Ma ona na celu odświeżenie informacji zgromadzonych przez Oskara Kolbegra w tomach pracy „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. Projekt „Śladami Kolberga” ma nie tylko przypomnieć i przybliżyć wielotomowe dzieło, ale także przedstawić walory turystyczne regionów, których dotyczą prace polskiego etnografa.

Wystawy prezentowane będą od 8 do 30 sierpnia w godz. 10.00 – 18.00  (z wyjątkiem poniedziałków oraz 10 i 17 sierpnia).