MUZYCZNY WIECZÓR PRZY ZDROJACH w Krościenku

Zapraszamy 12. listopadado Krościenka nad Dunajcem

Po raz pierwszy  w Krościenku nad Dunajcem zagrała  Zdrojowa Orkiestra Dęta działająca przy Fundacji Promocji Artystycznej Pro-Classical. Pomysłodawcą  jest Wojciech Kwiatek, klarnecista, absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Zdrojowa Orkiestra Dęta  ma celu wskrzeszenie tradycji wykonywania muzyki przez zespół instrumentów dętych typu ”Wind Ensemble”. Orkiestra odwołuje się do historycznej tradycji muzykowania w miejscowościach turystyczno-uzdrowiskowych. Po koncercie można było skosztować krościeńskich wód mineralnych  i obejrzeć wystawę związaną z krościeńskimi zdrojami. Na koncercje zjawiło się wiele osób. Wśród gości był Jan Duda Poseł  na Sejm RP, , ks. Proboszcz Henryk Homoncik i ks. Proboszcz Józef Bania, Małgorzata Mordarska- Duda Kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, Mariusz  Zaród Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR,  Bogusław Waksmundzki członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego z żoną Krystyną, Alojzy Lichosyt Wice Prezes Zarządu Głównego  Związku Podhalan w Polsce wraz z żoną Anna- rodzice solisty Andrzeja Lichosyta, Piotr Oleś komendant Gminny OSP, Piotr Ciężkowski Prezes Zarządu Gminnego OSP, radni Rady Gminy: Maria Wąsowicz z mężem Krzysztofem, której Wójt Jan Dyda szczególnie podziękował za pomoc młodym muzykom, Krzysztof Waksmundzki, Józef Błażusiak, Anna Gajda i Łukasz  Kocańda, kierownicy jednostek gminnych Agata Sobkowiak i Grzegorz Szerszeń, Dominika Działowska -skarbnik Gminy i Ryszard Wojtarowicz-zastępca Wójta, Jacek Piotrowski -dyrektor szkoły.

Repertuar niedzielnego  koncertu to m.in. utwory nawiązujące do regionu pienińskiego, utwory muzyki rozrywkowej, soliści koncertu to Wiktoria Węgrzyn i Andrzej Lichosyt, którzy duetem New Jork, New Jork zakończyli koncert. Kolejny spotkanie w Krościenku n.D to koncert noworoczny rozpoczynający obchody roku jubileuszowego. Organizatorzy dziękowali Michałowi Sokołowskiemu dyrektorowi PPN za udostępnienie Sali, oraz pracownikom Parku za pomoc w przygotowaniu imprezy.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.