Jubileusz OSP w Topólczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Topólczy w gminie Zwierzyniec noclegi ma 50 lat. Obchody jubileuszu, które będą połączone z nadaniem sztandaru, odbędą się w niedzielę 6 lipca.

    Uroczystość rozpocznie się o 11.00 zbiórką delegacji jednostek strażackich przy miejscowym kościele. Po złożeniu meldunku i przypomnieniu historii jednostki, zostanie odprawiona msza święta w intencji strażaków. Eucharystii będzie przewodniczyć nowy Dziekan Dekanatu Szczebrzeskiego, jednocześnie proboszcz parafii w Topólczy ksiądz Krzysztof Świta. Podczas niedzielnych obchodów jednostka otrzyma sztandar, a wyróżniający się strażacy odbiorą medale i odznaczenia. Oprawę muzyczną uroczystości zapewni orkiestra z Tomaszowa Lubelskiego.
    Oprócz sztandaru, OSP w Topólczy otrzyma Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Złoty medal po raz drugi odbierze Sławomir Bartnik z OSP Zwierzyniec, a po raz pierwszy takim wyróżnieniem zostanie uhonorowanych kolejnych trzech druhów. Na liście wyróżnionych jest też czterech strażaków, którzy odbiorą srebrne medale i czterech, w tym jedna kobieta Jadwiga Gmyz z OSP Sochy, którzy otrzymają brązowe medale oraz dziesięciu druhów, którym przyznano odznaki „Strażak Wzorowy”. Odznaczenia za długoletnią służbę trafią do 20 strażaków z Topólczy, w tym do Jana Polaka, który w pożarnictwie jest od początku powstania miejscowej jednostki, czyli od 50 lat. Wśród wyróżnionych będą również chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W OSP w Topólczy, która jest jedną z najmłodszych jednostek w gminie Zwierzyniec, działa 23 strażaków i 9 chłopców z MDP. Najstarsza jest OSP w Żurawnicy, która za trzy lata będzie obchodzić 100-lecie. Pozostałe jednostki działają w Guciowie, Kosobudach, Obroczy, Sochach, Turzyńcu, Wywłoczce i Zwierzyńcu.