Ile znaczą cztery złote minuty

Spotkanie z przedstawicielami Maltańskich  Służb Medycznych z Nowego Targu zorganizowane dla uczniów Szkoły Podstawowej we Frydmanie w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA pomogło uczniom zrozumieć dlaczego tzw. CZTERY ZŁOTE MINUTY są ważne dla poszkodowanych. Kluszkowce noclegi zapraszają.

Zostali  oni zapoznani ze sposobami zachowania się  w trudnych sytuacjach, w których bardzo ważne są umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Mogli również samodzielnie wykonać resuscytację na fantomie pod bacznym okiem  instruktorów. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali instruktażu, a chętnych do zademonstrowania resuscytacji i sprawdzenia się nie brakowało noclegi Kluszkowce.