Bezpłatne spotkania informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców i eksporterów

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców/eksporterów w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE”). Spotkania odbędą się 11 września (czwartek) w Nowym Sączu i 12 września (piatek) w Szaflarach. Wszyscy zainteresowani proszeni są o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ząb noclegi zaprasza.

Spotkanie odbywa się pod hasłem „Narzędzia marketingowe i negocjacje w handlu zagranicznym”
11 września. NOWY SĄCZ, sala konferencyjna Hotel Beskid, ul. B. Limanowskiego 1, Nowy Sącz 9:30 – 13:30
12 września. SZAFLARY, sala konferencyjna, Termy Szaflary, os. Nowe 20, Szaflary, 9:30 – 13:30

PROGRAM
SPOTKANIA INFORMACYJNEGO
09.30 – 10:00 Rejestracja uczestników/ uczestniczek spotkania

10.00 – 10:10 Powitanie i wstęp
Zakres działalności COIE,
Rola i znaczenie eksportu dla MŚP.

10:10 – 11:00
Efektywne narzędzia marketingowe w działalności eksportowej
Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw jako zespół uwarunkowań marketingowych na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych,
Instrumenty marketingu – mix ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji i promocji w kontekście nowych technologii,
Klient (źródło informacji) w działaniach marketingowych przedsiębiorstw. Rola CRM i CKM w działalności przedsiębiorstw (znaczenie crowdsourcingu).

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:10 Negocjacje w handlu zagranicznym
Zasady i sposoby negocjacji handlowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji i negocjacji międzykulturowych,
Najczęstsze błędy występujące w negocjacjach handlowych,
Najskuteczniejsze strategie negocjacyjne,
Strategia, taktyka oraz perswazja w negocjacjach międzykulturowych.

12:10 – 12:40 Przerwa kawowa

12:40 – 13:25 Kurs walutowy w handlu zagranicznym
Zasady funkcjonowania rynku walutowego,
Transakcje wymiany walut oraz metody ich zawierania,
Ryzyko kursowe i sposoby jego ograniczania.

13:25 – 13:30  Podsumowanie i dyskusja